Metodik prevence

Mgr. Radim Obšivač

Konzultační hodiny:                                     Kontakty:

Čtvrtek             1330 – 1430 hodin                                    e-mail: obsivac@zsstjicin.cz

 

Náplň práce školního metodika prevence:

Informace při problémech s nežádoucími společenskými jevy. Prevence rizikového chování - kouření, alkohol, návykové látky, jiné závislosti, různé formy ubližování a šikana.

 

Oblasti činnosti školního metodika prevence:

1. Metodické a koordinační činnosti

2. Informační činnosti

3. Poradenské činnosti

 

Užitečné odkazy

Pedogogicko-psychologická poradna v Novém Jičíně

Školní informační kanál