Školní rok 2020/2021

ZÁŘÍ

Slavnostní zahájení školního roku (1. 9. 2020) fotogalerie

Republikové finále v olympijském víceboji (2. 9. - 4. 9. 2020) fotogalerie

 

ŘÍJEN

Úvodní třídní schůzky (1. 10. 2020)

Sběr starého papíru (5. 10. - 16. 10. 2020)

Podzimní prázdniny (29. 10. - 30. 10. 2020)

 

LISTOPAD

Individuální pohovory s rodiči (19. 11. 2020)

Školní florbalové turnaje

Svátek Slabikáře

Přírodovědná soutěž Jaloveček

 

PROSINEC

Mikulášská nadílka (4. 12. 2020)

Exkurze v Planetáriu - 5. ročník (10. 11. 2017)

Více zde: https://www.zsstjicin.cz/skolni-rok/a2017-2018/

Vánoční laťka (22. 12. 2020)

Vánoční prázdniny (23. 12. - 3. 1. 2021)

 

LEDEN

Maškarní bál - 1. stupeň

Lyžáček

Pololetní prázdniny (29. 1. 2021)

 

ÚNOR

Zeměpisná konference a soutěž na zámku ve Vsetíně

Ples školy (19. 2. 2021)

Recitační soutěž

Lyžařský výcvik

 

BŘEZEN

Jarní prázdniny (8. 3. - 12. 3. 2021)

Okrsková kola ve vybíjené

Jarní sběr starého papíru (15. 3. – 26. 3. 2021)

Den otevřených dveří (25. 3. 2021)

 

DUBEN

Velikonoční prázdniny (1. 4. 2021)

Zápis do 1. ročníku (8. 4. 2021)

Přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku

Individuální pohovory s rodiči (22. 4. 2021)

 

KVĚTEN

Předškoláček

Pohár rozhlasu

 

ČERVEN

Školní výlety

Florbalový maraton

Vyhlášení výsledků celoročních soutěží (29. 6. 2021)

Slavnostní ukončení školního roku (30. 6. 2021)

Fotogalerie tříd