Školní rok 2019/2020

ZÁŘÍ

Slavnostní zahájení školního roku (2. 9. 2019) fotogalerie

Republikové finále v olympijském víceboji (4. 9. - 6. 9. 2019) fotogalerie

Okresní finále v atletickém čtyřboji

Okresní finále v přespolním běhu

 

ŘÍJEN

Úvodní třídní schůzky (3. 10. 2019)

Sběr starého papíru (7. 10. - 18. 10. 2019)

Školní turnaj ve stolním tenise

Podzimní prázdniny (29. 10. - 30. 10. 2019)

 

LISTOPAD

Výukový program Voda - 6. ročník (1. 11. 2019)

Individuální pohovory s rodiči (21. 11. 2019)

Školní florbalové turnaje

Přírodovědná soutěž Jaloveček

 

PROSINEC

Mikulášská nadílka (6. 12. 2019)

Exkurze v Planetáriu - 5. ročník (10. 11. 2017)

Více zde: http://www.zsstjicin.cz/skolni-rok/a2017-2018/

Vánoční laťka (20. 12. 2019)

Vánoční prázdniny (22. 12. - 2. 1. 2019)

 

LEDEN

Maškarní bál - 1. stupeň (10. 1. 2020)

Lyžáček

Pololetní prázdniny (31. 1. 2020)

 

ÚNOR

Zeměpisná konference a soutěž na zámku ve Vsetíně

Ples školy (14. 2. 2020)

Lyžařský výcvik

Recitační soutěž I. stupeň

Recitační soutěž II. stupeň

 

BŘEZEN

Jarní prázdniny (2. 3. - 8. 3. 2020)

Okrsková kola ve vybíjené

Školní turnaj v přehazované a ve volejbale

Jarní sběr starého papíru (23. 3. – 3. 4. 2020)

 

DUBEN

Den otevřených dveří (2. 4. 2020)

Zápis do 1. ročníku (9. 4. 2020)

Velikonoční prázdniny (9. 4. 2020)

Přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku

Okresní kolo soutěže v Olympijském víceboji

Individuální pohovory s rodiči (23. 4. 2020)

 

KVĚTEN

Předškoláček

Pohár rozhlasu

 

ČERVEN

Školní výlety

Škola v přírodě

Florbalový maraton

Vyhlášení výsledků celoročních soutěží (29. 6. 2020)

Slavnostní ukončení školního roku (30. 6. 2020)

Fotogalerie tříd