Školní rok 2018/2019

ZÁŘÍ

Slavnostní zahájení školního roku (3. 9. 2018) fotogalerie

Republikové finále v olympijském víceboji (5. 9. - 7. 9. 2018) fotogalerie

Okresní finále v atletickém čtyřboji (18. 9. 2018) fotogalerie

Okresní finále v přespolním běhu (27. 9. 2018) fotogalerie

 

ŘÍJEN

Úvodní třídní schůzky (4. 10. 2018)

Sběr starého papíru (8. 10. - 19. 10. 2018)

Krajské finále v přespolním běhu (9. 10. 2018) fotogalerie

Školní turnaj ve stolním tenise (15. 10. a 22. 10. 2018) fotogalerie

Exkurze v ZOO Lešná (25. 10. 2018) fotogalerie

Podzimní prázdniny (29. 10. - 30. 10. 2018)

Projektový den k 100. výročí republiky (31. 10. 2018) fotogalerie

 

LISTOPAD

Individuální pohovory s rodiči (22. 11. 2018)

Výukový program Voda - 6. ročník (23. 11. 2018) fotogalerie

Školní florbalové turnaje (26. 11. - 28. 11. 2018) fotogalerie

Svátek Slabikáře 1.B (29. 11. 2018) fotogalerie

Přírodovědná soutěž Jaloveček (22. 11. a 30. 11. 2018) fotogalerie

 

PROSINEC

Svátek Slabikáře 1.A (3. 12. 2018) fotogalerie

Mikulášská nadílka (5. 12. 2018) fotogalerie

Exkurze v Planetáriu - 5. ročník (10. 11. 2017)

Více zde: http://www.zsstjicin.cz/skolni-rok/a2017-2018/

Exkurze v Planetáriu - 5. ročník (7. 12. 2018) fotogalerie

Okrskové kolo ve florbale (13. 12. 2018) fotogalerie

Pečení perníčků 5.A (14. 12. 2018) fotogalerie

Vánoční laťka (21. 12. 2018) fotogalerie

Vánoční prázdniny (22. 12. - 2. 1. 2019)

 

LEDEN

Maškarní bál - 1. stupeň (11. 1. 2019) fotogalerie

Lyžáček (21. 1. - 25. 1. 2019) fotogalerie

 

ÚNOR

Pololetní prázdniny (1. 2. 2019)

Zeměpisná konference a soutěž na zámku ve Vsetíně (8. 2. 2019) fotogalerie

Ples školy (15. 2. 2019)

Recitační soutěž I. stupeň (22. 2. 2019) fotogalerie

Jarní prázdniny (25. 2. - 3. 3. 2019)

Recitační soutěž II. stupeň

 

BŘEZEN

Palačinkový den (4. 3. 2019) fotogalerie

Krajské finále v házené starších dívek (5. 3. 2019) fotogalerie

Den žen u důchodců (8. 3. 2019) fotogalerie

Lyžařský výcvik (4. 3. - 8. 3. 2019) fotogalerie

Okrsková kola ve vybíjené (14. 3. - 15. 3. 2019) fotogalerie

Školní turnaj v přehazované a ve volejbale (18. 3. a 20. 3. 2019) fotogalerie

Okresní finále ve vybíjené dívek (28. 3. 2019) fotogalerie

 

DUBEN

Jarní sběr starého papíru (1. 4. – 12. 4. 2019)

Druháci na exkurzi v Záchranné stanici Bartošovice (2. 4. 2019) fotogalerie

Republiková kvalifikace v házené starších žákyň (3. 4. 2019) fotogalerie

Den otevřených dveří (4. 4. 2019) fotogalerie

Páťáci na záchrance (10. 4. 2019) fotogalerie

Zápis do 1. ročníku (11. 4. 2019) fotogalerie

Přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku (12. 4. a 15. 4. 2019)

Okresní kolo soutěže v Olympijském víceboji (15. 4. 2019) fotogalerie

Deváťáci na bruslení (16. 4. 2019) fotogalerie

Republikové finále v házené starších žákyň (16. 4. – 17. 4. 2019) fotogalerie

Velikonoční prázdniny (18. 4. 2019)

Okresní finále ve fotbale (25. 4. 2019) fotogalerie

Individuální pohovory s rodiči (25. 4. 2019)

 

KVĚTEN

Evropa čte – čtěte s námi (3. 5. 2019) fotogalerie

Earth Day - Den Země

Školní atletické závody

Pohár rozhlasu

 

ČERVEN

Škola v přírodě

Školní výlety

Florbalový maraton (21. 6. 2019)

Vyhlášení výsledků celoročních soutěží (27. 6. 2019)

Slavnostní ukončení školního roku (28. 6. 2019)

Fotogalerie tříd