Školní rok 2002/2003

ŘÍJEN

Sběr starého papíru

 

LISTOPAD

Stolní tenis(chlapci,dívky)

 

PROSINEC

Mikulášská nadílka
Vánoční laťka

 

LEDEN

Den otevřených dveří

 

ÚNOR

Zápis do I.ročníku (7.2.2003)
Basketbal (chlapci,dívky)
Recitační soutěž
Ples školy (28.2.2003)
Lyžařský výcvik - Velké Karlovice (23.-28.2.2003 -VII.,VIII.roč)

 

BŘEZEN

Vybíjená (dívky)
Volejbalový turnaj učitelských družstev (22.3.2002)

 

DUBEN

Zlatý slavík 2003
Florbalový maraton (17.4.2003) fotogalerie
McDonald's Cup (okrskové kolo - II., III.roč, 28.4.2003, hřiště TJ Starý Jičín) fotogalerie
Coca Cola Cup (III. kolo, 29.4.2003, hřiště TJ Odry, fotbalové družstvo žáků ZŠ Starý Jičín) fotogalerie
Sběr starého papíru

 

KVĚTEN

Florbal (chlapci, dívky)
Kopaná ( chlapci )
Škola v přírodě I.stupeň (Palkovice, 26.- 30.5.2003)

 

ČERVEN

21. června 2003 - oslava 30 let výročí otevření školy
- den otevřených dveří: 9:00 - 13:00 hod
- slavnostní akademie: 14:30 hod - KD
- taneční zábava: 20:00 hod - KD