Školní rok 2022/2023

ZÁŘÍ

Slavnostní zahájení školního roku (1. 9. 2022) fotogalerie

Republikové finále v olympijském víceboji (7. 9. - 9. 9. 2022) fotogalerie

Úvodní třídní schůzky (29. 9. 2022)

Exkurze v ZOO (29. 9. a 30. 9. 2022) fotogalerie

 

ŘÍJEN

Sběr starého papíru (3. 10. - 14. 10. 2022)

Škola bruslení 5. ročník (3. 10. - 25. 10. 2022) fotogalerie

Okresní finále v přespolním běhu (5. 10. 2022)  fotogalerie 

Školní atletické závody (10. 10. 2022) fotogalerie

Podzimní prázdniny (26. 10. - 27. 10. 2022)

 

LISTOPAD

Turnaj ve stolním tenise (14. 11. a 21. 11. 2022) fotogalerie

Individuální pohovory s rodiči (24. 11. 2022)

Svátek Slabikáře 1. ročník

 

PROSINEC

Mikulášská nadílka (2. 12. 2022)

Exkurze v Planetáriu - 5. ročník (10. 11. 2017)

Více zde: https://www.zsstjicin.cz/skolni-rok/a2017-2018/

Vánoční laťka (22. 12. 2022)

Vánoční prázdniny (23. 12. - 2. 1. 2023)

 

LEDEN

Maškarní bál (13. 1. 2023)

 

ÚNOR

Pololetní prázdniny (3. 2. 2023)

Lyžáček (6. 2. - 10. 2. 2023)

Jarní prázdniny (13. 2. - 17. 2. 2023)

Recitační soutěž I. stupeň

Recitační soutěž II. stupeň

Ples školy (24. 2. 2023)

Lyžařský výcvik (27. 2. - 3. 3. 2023)

 

BŘEZEN

Jarní sběr starého papíru (13. 3. – 24. 3. 2023)

Školní florbalové turnaje

Den otevřených dveří (30. 3. 2023)

 

DUBEN

Velikonoční prázdniny (6. 4. 2023)

Zápis do 1. ročníku (13. 4. 2023)

Okresní kolo soutěže v Olympijském víceboji

Přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku

Individuální pohovory s rodiči (20. 4. 2023)

Projektový den Den Země

Školní turnaj v přehazované a ve volejbale

 

KVĚTEN

Okresní finále Poháru rozhlasu

Florbalový půlmaraton

Předškoláček

 

ČERVEN

Den dětí (1. 6. 2023)

Školní výlety

Škola v přírodě

Vyhlášení výsledků celoročních soutěží (29. 6. 2023)

Slavnostní ukončení školního roku (30. 6. 2023)

Fotogalerie tříd