Školní parlament

Činnost:

 • podílí se na životě školy
 • umožňuje žákům vyjádřit se k dění ve škole
 • pomáhá a spolupracuje při organizování školních akcí
 • podává návrhy na vylepšení školy
 • podporuje různé sběrové a sbírkové akce
 • schází se 2x za měsíc

 

Členové:

 • z každé třídy 2 zástupci (od 4. do 9. ročníku)
 • všichni členové mají rovnoprávné postavení
 • pravidelně se zúčastňují schůzek
 • jsou voleni na začátku nového školního roku
 • informují své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích

 

Zástupci parlamentu ve školním roce 2021/2022:

IV.A:

IV.B: Klaudie Janyšková, Linda Růčková                          

V.A: Nela Dočkálková, Sára Radinová    

V.B: Romana Janovská, Vojtěch Kolenovský

VI.A: Sofie Banašáková, Johana Ježáková 

VI.B: Daniela Staníková, Vojtěch Merhout   

VII.A: Martin Dubec, Patrik Horák   

VII.B: Simona Rajnová, Eliana Dodeková

VIII.A: Veronika Rosová (místopředsedkyně parlamentu), Kateřina Jurajdová

VIII.B: Daniela Konečná (předsedkyně parlamentu), Helena Dostálová

IX.A: Lukáš Hasal, Adriana Rýcová

IX.B: Anežka Hrdličková, Sára Valošková

 

Pořádané akce:

Soutěž o Nejkrásnější a nejoriginálnější vánoční stromeček

Velký bazar knih a deskových her (2. ročník)

Pyžamový den

Den státních barev

 Děti darují dětem k Vánocům

Velký Bazar knih

hhz Nejkrásnější vánoční výzdoba

Pomoc dětí dětem

Valentýnská pošta