Školní parlament

Činnost:

 • podílí se na životě školy
 • umožňuje žákům vyjádřit se k dění ve škole
 • pomáhá a spolupracuje při organizování školních akcí
 • podává návrhy na vylepšení školy
 • podporuje různé sběrové a sbírkové akce
 • schází se 2x za měsíc

 

Členové:

 • z každé třídy 2 zástupci (od 4. do 9. ročníku)
 • všichni členové mají rovnoprávné postavení
 • pravidelně se zúčastňují schůzek
 • jsou voleni na začátku nového školního roku
 • informují své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích

 

Zástupci parlamentu ve školním roce 2018/2019:

IV.A: Anna Dubcová, Martin Dubec 

IV.B: Eliana Dodeková, Štěpán Žatečka                                 

V.A: Adam Ježák, Veronika Rosová                

V.B: Vojtěch Stupka, Eliška Króliczková

VI.A: Markéta Cigánková, Lukáš Hasal

VI.B: Anežka Hrdličková, Ondřej Orlita

VII.A: Štěpánka Dubcová, Julie Ševčíková

VII.B: Šimon Sagan, Ondřej Zdráhal

VIII.A: Zuzana Hrňová (místopředsedkyně parlamentu), Jiří Hanousek

VIII.B: Blažena Orlitová (předsedkyně parlamentu), Kristýna Buchalová

IX.: Veronika Hasalová, Petr Jakubec

 

Pořádané akce:

Den státních barev

 Děti darují dětem k Vánocům

Velký Bazar knih

hhz Nejkrásnější vánoční výzdoba

Pomoc dětí dětem

Valentýnská pošta