Školní parlament

Činnost:

 • podílí se na životě školy
 • umožňuje žákům vyjádřit se k dění ve škole
 • pomáhá a spolupracuje při organizování školních akcí
 • podává návrhy na vylepšení školy
 • podporuje různé sběrové a sbírkové akce
 • schází se 2x za měsíc

 

Členové:

 • z každé třídy 2 zástupci (od 4. do 9. ročníku)
 • všichni členové mají rovnoprávné postavení
 • pravidelně se zúčastňují schůzek
 • jsou voleni na začátku nového školního roku
 • informují své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích

 

Zástupci parlamentu ve školním roce 2019/2020:

IV.A: Veronika Cabanová, Alan Hanousek    

IV.B: Ellen Simperová, Daniela Staníková                           

V.A: Anna Dubcová, Martin Dubec            

V.B: Simona Rajnová, Štěpán Žatečka

VI.A: Hana Dorazilová, Veronika Rosová 

VI.B: Eliška Króliczková, Jakub Martoch

VII.A: Magdaléna Janýšková, Vojtěch Horák

VII.B: Anežka Hrdličková, Ondřej Orlita

VIII.A: Štěpánka Dubcová,Ondřej Kolenovský

VIII.B: Štěpán Cigánek, Šimon Sagan

IX.A: Zuzana Hrňová (místopředsedkyně parlamentu), Jiří Hanousek

IX.B: Blažena Orlitová (předsedkyně parlamentu), Kristýna Buchalová

 

Pořádané akce:

Soutěž o Nejkrásnější a nejoriginálnější vánoční stromeček

Velký bazar knih a deskových her (2. ročník)

Pyžamový den

Den státních barev

 Děti darují dětem k Vánocům

Velký Bazar knih

hhz Nejkrásnější vánoční výzdoba

Pomoc dětí dětem

Valentýnská pošta