SRPDŠ

SRDPŠ při ZŠ Starý Jičín, z.s. je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a přátel školy, kteří se komplexně zajímají o vzdělávací, kulturní a sportovní činnosti organizované pro žáky ZŠ Starý Jičín. Jeho hlavní náplní je podpora aktivit, na jejichž realizaci nemá škola dostatečné množství finančních prostředků. Ty jsou získavány z dobrovolných příspěvků, sponzorských darů, z výtěžku školního plesu, který SRPDŠ tradičně pořádá a v neposlední řadě také z příjmů za sběr starého papíru.

 

Členové SRPDŠ při ZŠ Starý Jičín, z.s.:

Darina Orlitová (předsedkyně)

Michaela Hradcová (účetní)

Zuzana Plevová 

Lada Ševčíková

Zuzana Segeťová Rosová

Jana Ježáková

Jana Gajdošíková

Helena Kánocz

Josef Rybář

Jana Jurajdová

Michaela Horáková

Lenka Mřihladová

 

Ve školním roce 2021/2022 budou příspěvky přerozděleny na následující akce:

 • Zápis do 1. tříd
 • Školní družina
 • Čekací třídy
 • Knihovna
 • Mikulášské balíčky
 • Dětský karneval
 • Den dětí
 • Den otevřených dveří
 • Cvrčci (pěvecký sbor)
 • Divadlo
 • Vánoční laťka, florbalový maratón
 • Sportovec roku
 • Odměny za sběr
 • Učební pomůcky
 • "rozlučné" pro devátý ročník
 • Škola v přirodě
 • Soutěže I. a II. stupeň
 • Doprava na akce

 

Samozřejmě se vždy snažíme pružně reagovat na aktuální potřeby a je možné, že dojde v průběhu roku k drobným změnám. Vaše případné dotazy, připomínky nebo i žádosti o členství v SRDPŠ mile ráda zodpovím na e-mailu: orlitova.darina@seznam.cz

 

Děkuji Vám, že se spolu s námi podílíte na tom, aby naše děti měly možnost se rozvíjet!