Pro rodiče

Žádost o uvolnění žáka na dobu 1 – 5 pracovních dnů (MS Word)

Žádost o uvolnění žáka na více než pět dní (MS Word)

Omluvenka z vyučování (MS Word)

Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu TV

Inspekční zpráva

Organizace školního roku 2019/2020

Pozvánka na Den otevřených dveří

Zápis dětí 2020/2021

Zápis do 1.třídy - prezentace

Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ - 9. ročník (vzor)

Posouzení školní zralosti

Desatero rodičů

Bezpečnost dětí na internetu